Študentské záverečné práce sú akousi vstupenkou na štátnice a obhajobu. Od každej sa však očakáva niečo iné a my vám dnes prinášame zoznam toho, čo by mali jednotlivé typy týchto študentských prác určite obsahovať.

Bakalárska práca

Bakalárska práca je v podstate len krátky kompilát cudzích myšlienok, vďaka ktorým prídete k nejakému záveru. Jej súčasťou by mala byť aspoň nejaká hypotéza, ktorú chcete dokázať alebo vyvrátiť.

Diplomová práca

Diplomová práca by mala obsahovať kvalitný teoretický základ, ktorý následne doplníte vlastným výskumom a vyvodíte z toho závery. Veľmi dôležité je, aby ste svoje aj cudzie poznatky spojili dokopy a prišli tak na riešenie problematiky.

Rigorózna práca

Rigorózna práca je taká lepšia diplomovka. Musíte v nej nájsť kvalitnú a ťažšie preukázateľnú hypotézu, ktorej venujete vlastný výskum a použijete nejaké vlastné metódy. Väčšinou je nutné použiť ich aj viac.

Habilitačná práca

Táto práca musí byť skutočným dielom, kde ako pravý vedec obhájite svoju docentúru. Publikácia iných odborných článkov, ktorými podporíte svoju hypotézu, je samozrejmosťou. Táto práca musí byť na naozaj vysokej úrovni.

Ostatné typy prác

Rôzne ostatné typy prác píšete už ako doktor alebo iný zamestnanec katedry. Tie teda musia mať takú kvalitu, aby ste svojej škole a najmä sebe nerobili zlé meno. Nespoliehajte sa vždy len na seba, pred zverejnením konzultujte výsledky aj s kolegami.

Komentáre