Odovzdávanie bakalárskych prác sa pomaly blíži a dúfame, že tá vaša už je dopísaná a už len upravujete posledné detaily. Priniesli sme vám malý zoznam odporúčaní, na čo všetko treba myslieť pred jej finálnym odovzdaním.

Dajte ju prečítať školiteľovi

Každý dobrý školiteľ by si mal prečítať finálnu podobu vašej záverečnej práce a v ideálnom prípade ju trochu poupraviť. Ak je váš školiteľ neochotný, skúste sa obrátiť na iného vyučujúceho, alebo aspoň staršieho študenta.

Nechajte si ju upraviť slovenčinárom

Záverečná práca by mala byť gramaticky správna. Ak sa so slovenčinou dvakrát nekamarátite, dajte si ju skontrolovať spolužiačke, ktorá mala na gympli zo slovenčiny samé jednotky. Dobrá gramatika v práci je podstatná časť úspechu.

Nahrajte ju do AiSu

Keď ste si na 100 % istí, že je toto finálne verzia vašej záverečnej práce, uložte si ju ako PDF a uploadnite ju do vášho akademického informačného systému. Šikovné tutoriály z dielne študentov vás cez tento úkon prevedú.

Vypíšte všetky potrebné zmluvy

AiS bude od vás vyžadovať aj vytlačenie, podpísanie a odovzdanie zmlúv s vašou školou a slovenskou republikou o použití a evidovaní vašej práce. Nie je to nič dôležité. Zaoberajte sa tým len v prípade, že chcete vašu prácu utajiť ako niektorí naši politici.

Rovnaký súbor odovzdajte

Ten istý PDF súbor, ktorý ste nahrali do AiSu, dajte vytlačiť a zviazať. Najčastejšie sa vyžadujú dve pevné väzby do archívu a jedna v hrebeňovej väzbe na čítanie. Nezabudnite vašu bakalárku aj podpísať na úvodných stranách.

Komentáre