Na strelné zbrane v domácnostiach panujú rôzne názory. Ich zástancovia sa oháňajú tým, že ich majú pre bezpečný pocit a teda sebaobranu. Ich odporcovia tvrdia, že držať zbraň doma môže byť nebezpečné či už pre majiteľa strelnej zbrane, prípadne pre jeho rodinu. Nech je to akokoľvek, strelné zbrane musia byť v každom prípade zabezpečené.

 

Čo na zabezpečenie hovorí zákon?

„Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.“

 

Zákon je v tomto prípade úplne jasný a zrozumiteľný. Ak nemáme k dispozícií trezor, musíme zbrane a strelivo držať oddelene. Ak nemáme možnosť ich mať v rôznych miestnostiach, musia byť zabezpečené rôznymi zámkami. O aký priestor pôjde, zákon presne nedefinuje. Môže ísť teda o uzamykateľné pokladničky, kde si s pocitom dodržania zákona svoje zbrane uschováme a vlastne sa tým zbavujeme zodpovednosti.

 

Zákon ste splnili. Ako však zbrane uschovať naozaj bezpečne?

Predpokladajme, že pred známymi a rodinnými príslušníkmi takto zbraň schováte. Avšak keďže ide o strelnú zbraň, je potrebné pristupovať k uchovaniu zbraní zodpovednejšie. Kde máte istotu, že sa vám nikto cudzí do bytu nedostane?

 

Skutočnú ochranu proti zneužitiu a odcudzeniu zabezpečí len úschovný objekt prispôsobený danému účelu svojou odolnou konštrukciou. Zásuvka v masívnom pracovnom stole byť s kovovým obložením a kovaním nemôže nahradiť bezpečnosť trezora alebo kvalitnejšej skrine na zbrane s pancierovým zámkom. Určitým benefitom pri ich kúpe je však i možnosť naozaj bezpečnej úschovy ostatných cenností a dôležitých predmetov našej domácnosti v jeho nevyužitom priestore.

 

Komentáre