Nie je umenie niečo rozrobiť, ale dokončiť. Dokončenie bakalárskej alebo diplomovej práce si vyžaduje dosť veľa času a študenti na to často nemyslia. Dokončia obsah a dúfajú, že na druhý deň môžu prácu odovzdať. Čo všetko však treba ešte zabezpečiť?

Formátovanie

Správne formátovanie vašej bakalárskej práce zabezpečí, že budete mať pokoj pri jej viazaní a odovzdávaní a zároveň vám pomôže vytvoriť obsah jednoduchým klikom. Ten sa vytvorí len pri formátovaní podnadpisov.

Gramatika

Ak ju neviete, dajte si ju radšej skontrolovať niekomu inému. Vaša záverečná práca by mala byť 100 % gramaticky správna. Keď už niečo odovzdávate ako vysokoškolák, malo by to mať úroveň a hrúbky sú v takomto prípade neprípustné.

Citácie

Každé jedno slovo, myšlienku alebo vetu, ktorú ste od niekoho prebrali, musíte korektne ocitovať. V opačnom prípade vás ľahko obvinia aj z plagiátorstva a nedovolia vám prácu obhájiť. Vďaka citáciám bude mať vaša práca aj väčší počet znakov.

Správne pomenovanie príloh

Tie by mali vo vašej diplomovej práci byť pomenované podľa toho, čo vyjadrujú. Ak graf vyjadruje nejaké vekové rozdelenie určitej skupiny ľudí na nejakom mieste, pomenujte ho presne tak. Veková pyramída študentov na fakulte XY v roku 2019.

Záverečné úpravy stránkovania

Až keď máte všetko, ale že úplne všetko vo vašej práci hotové, môžete pristúpiť k počítadlu strán. Zapnite ho podľa pokynov smernice vašej školy. Titulná strana sa väčšinou do úvahy neberie a číslo strán sa zobrazuje až od prvej kapitoly.

Komentáre