Máte sklad alebo obhospodarujete skladovacie priestory a potrebujete v nich zabezpečiť 100 %-nú bezpečnosť, aby nedochádzalo k úrazom? Prezrite si naše tipy a aplikujte ich aj u vás, vo vašom obchode alebo v prekládkovej stanici.

Vymedzené priestory

Medzi vašimi paletovými regálmi budú jazdiť vysokozdvižné vozíky, budú sa tam pohybovať rôzne osoby, a to nielen vaši zamestnanci. Farebnými čiarami na zemi by ste mali jasne vymedziť, kto môže kam vstupovať.

Zaistený tovar

Drobný tovar by ste mali skladovať v prepravkách, z ktorých len tak ľahko nevypadne a ktoré sa dajú lepšie skladovať v regáloch. Pri paletových regáloch je samozrejme nevyhnutné použitie drevených alebo plastových paliet.

Kontrola regálov

S pravidelnou revíziou regálov sa nemusíte báť neočakávaných udalostí a legislatívnych dôsledkov. Takúto revíziu pre vás vykoná napríklad predajca alebo dodávateľ vašich regálov, ktorý vám ich aj namontuje.

Školenia pre personál

Všetky bezpečnostné pravidlá a nariadenia sú vám na nič, keď ľudia, ktorí sa pohybujú v sklade, nemajú dostatočné školenie pre bezpečný pohyb a správanie sa na pracovisku. Zabezpečte zamestnancom pravidelné školenia z tejto oblasti.

Komentáre