Už sa pomaly blížite k odovzdaniu vašej diplomovej práce? Zastavte sa a skontrolujte si, či máte splnených týchto 5 vecí. Výrazne vám totiž pomôźu k dosiahnutiu lepšej známky a k pripusteniu k obhajobu. Tak sa na to pozrime.

Formálna úprava

Diplomová práca bez formálnej úpravy je vám na nič. Takáto práca by mala spĺňať všetky podmienky, ktoré vám stanoví vaša katedra, fakulta, alebo univerzita. Riadkovanie, číslovanie strán a podobne.

Štylistická úprava

Dajte vašu prácu niekomu pozrieť, či vety neznejú, ako keby ich písal cudzinec. Ak je vaša bakalárka alebo diplomovka nezrozumiteľná a vety nedávajú zmysel, je na čase dať ju upraviť niekomu, kto rozumie štylistike.

Gramatická úprava

Gramatické chyby v záverečnej práci jednoducho nemajú čo hľadať. Takáto práca by mala byť kompletne bez chýb a nepripúšťajú sa ani preklepy. Aj keď, povedzme si pravdu, niektorí učitelia vydávajú aj skriptá s chybami.

Grafické prílohy

Nemáte v práci žiadne grafické prílohy? A to už prečo? S takýmto bonusom si veľmi ľahko pomôžete pri interpretácii mnohých faktov. Pridajte nejaké grafické prílohy a pri obhajobe budete mať čo ukázať.

Kým si ju niekto neprečíta

Dajte prácu prečítať niekomu, kto sa téme rozumie a dám vám k práci rozumný názor. Takto dosiahnete to, že daný človek nájde všetky prípadné chyby a spíše vám ich. Keď ich opravíte, môžete prácu odovzdať.

Komentáre