Prázdniny sa aj s letom nezastaviteľne blížia ku koncu a s tým súvisí aj nástup do škôl. Študentov vysokých škôl čaká tento nástup ešte o dva týždne neskôr ako stredoškolákov, no aj tak je viac než vhodné postupne sa naň pripraviť a nenechať nič na náhodu.

Uzavrieť letné povinnosti

Neplánujete ďalej brigádovať v tej istej firme? Doručte výpoveď, nechajte si vytlačiť zápočtový list a ukončite všetky záväzky. Ostali vám v lete niekde veci? U bývalého partnera, na kempoch alebo na chatách? Všetko si pekne pozbierajte, cez školský rok na to čas nebude. Ak nemáte stále upratanú vašu obľúbenú miestnosť alebo aspoň skriňu. Teraz je na to posledná príležitosť.

Vyriešiť ubytovanie

Ak nie ste z mesta, kde aj študujete, budete potrebovať niekde skloniť hlavu. Hľadanie ubytovania je pravdepodobne už pasé aj teraz, no stále sa vám môže stať, že nájdete voľný byt a získate tak možnosť mať svoj vlastný pokoj pre písanie vašej záverečnej práce.

Zápis do školy

Pozorne si sledujte všetky maily zo školy, behnite na fakultu obzrieť informačnú tabuľu a pravidelne navštevujte webovú stránku. Informácia o zápise do ročníka vám nesmie ujsť. Ak zápis prešvihnete, môže sa vám stať, že ste práve doštudovali.

Zožeňte si podklady (knižnica)

V septembri začnú všetci študenti zháňať skriptá a podklady pre písanie záverečných prác. Vy si to môžete pozichrovať už teraz. Najmä v prípade, ak máte na niektoré predmety k dispozícii v celej knižnici len jeden exemplár knihy.

Potvrdenia pre školu a pre rodičov

Potvrdenia o zaplatení poplatkov pre školu, potvrdenia o návšteve školy pre rodičov kvôli prídavkom a odpočítateľnej zdaniteľnej položke v prípade, že niektorý z rodičov podniká. Tieto dokumenty rozhodne nestraťte.

Platby, platby, platby

Za index, za známku, za školné… a ďalšie. Buďte si istí, že ich platíte v dostatočnom predstihu.

Komentáre