Rozhodli ste sa, že vaša diplomová práca bude len pokračovaním a rozšírením vašej bakalárskej práce? Prinášame vám 5 tipov, ako tieto práce od seba odlíšiť a ako naozaj vytvoriť kvalitnú diplomovku.

Bakalársku prácu upravte

Konkrétne napríklad zmeňte slovosled, význam a poradie viet tak, aby sa presne na slovo nezhodovali s vašou pôvodnou bakalárskou prácou. Stačí prepísať myšlienky inými slovami alebo nejako vymeniť ich poradie.

Napravte chyby

Vyčítali vám pri obhajobe bakalárskej práce nejaké chyby? Opravte ich a už ich neopakujte aj vo vašej diplomovej práci. Pri obhajobe bakalárky si dobre zapamätajte, čo vadilo komisii a čoho sa najviac chytali.

Pridajte štatistické metódy

Ak ste na získanie výsledkov vašej bakalárskej práce použili nejakú štatistickú metódu ,teraz pridajte dve ďalšie a výsledky porovnajte. Vaša práca tak získa pridanú hodnotu a oveľa väčší význam ako predtým.

Rozšírte záber výskumu

Skúmali ste v bakalárke nejaký jav na úrovni okresu za posledné dva roky? V diplomovke to skúste na úrovni kraja za posledných 5 rokov. Diplomovka má byť rozsiahlejšia a získate tak viac dát, ktoré môžete porovnať.

Prineste presnejšie výsledky

Diplomová práca už by nemala byť len nejakou dedukciou určitých hypotéz a kompilátom faktov od iných autorov. Prineste vlastné výsledky, vlastné závery, a vlastné návrhy riešenia nejakého konkrétneho problému.23

Komentáre