Oslovil vás stále sa rozširujúci trend zakladania virtuálnych sídiel firmy? Neviete, čo to vlastne je a a ako vám to môže pomôcť s vašim podnikaním? Nebojte sa žiadnych negatívnych dôsledkov a afér ako z novín, kvôli týmto piatim dôvodov sa na virtuálne sídlo firmy spolieha veľké množstvo firiem.

Nechcete firmu zakladať na vlastnej adrese

Pri zakladaní firmy je jedným z povinných údajov sídlo vašej novej firmy. Nie každý má však hneď prenajaté priestory, a rovnako nie každý je ochotný uviesť ako sídlo firmy svoju adresu trvalého pobytu. Vďaka virtuálnemu sídlu firmy môžete uviesť do kolónky sídlo vopred dohodnutú adresu, ktorou poskytovateľ disponuje.

O vašu poštu sa stará niekto iný

Otravná pošta vám nechodí domov. V rámci jednotlivých balíčkov od poskytovateľa máte možnosť využívať aj starostlivosť o vašu poštu. Každú jednu zásielku, ktorá príde na vaše meno do vášho virtuálneho sídla, vám pracovník naskenuje, odošle na mail, prípadne vám ju odloží alebo prepošle priamo domov.

Administrácia elektronickej schránky

Ďalšou výhodou je administrácia takzvanej elektronickej schránky, vďaka ktorej môžete mať okamžité mailové alebo sms notifikácie o všetkých prichádzajúcich správach.

Reálna možnosť využitia priestorov

Potrebujete sa stretnúť s klientom alebo privítať niekde obchodného partnera? Vo virtuálnom sidle firmy sa to dá. Poskytovateľ sídla má k dispozícii aj reálne vybavené priestory na vysokej úrovni, ktoré si môžete prenajať. Zasadačky, kancelárie a ďalšie reprezentatívne priestory sú pripravené na vašu návštevu.

Menej starostí

S virtuálnym sídlom ušetríte množstvo času, nervov, a pri súčasných cenách za jednotlivé balíčky aj množstvo peňazí. Výmenou za ročné platby získate skvelú administráciu vašich správ a sídlo firmy na adrese iných známych bratislavských firiem.

Komentáre