Reklama a inzercia

Zverejnenie článku, ktorý dodá klient spolu s fotografiami = 24 EUR

Redakčné spracovanie článku v mene klienta, nafotenie = 39 EUR (+ cestovné v prípade, že redaktor musí vycestovať za vytvorením článku mimo Trnavy)

Promo zverejneného článku na facebookovej stránke Trnavského hlasu = 20 EUR

Politická propagácia formou PR článku = 100 eur

Cenník je platný od 1.1.2018.

 

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@justman.sk alebo +421 915 711 205